Novosti

Nova mašina za plisiranje (sitno valovanje) filtera

Pustili smo u rad novu mašinu za plisiranje (sitno valovanje) filterskog materijala!!!

Nova mašina omogućava izradu plisiranih filtera širine od 18-48mm, u klasama od G4 do F8. Prednosti ovih filtera u odnosu na obične je u površini filtracije i veku trajanja. Npr klasičan filter dimenzija 592x592x48mm ima površinu filtracije od 0,6m² a plisirani ima 5,8m² tj 9 puta više!!! Veća površina filtracije omogućava veći protok vazduha i duži vek trajanja filtera. Mogu se ugradjivati u klima komore, plafonske klime, rekuperatore…

.

 

Komora za ispitivanje filtera

Iz svake serije proizvedenih filtera uzimaju se uzorci koji se ispituju u našoj ispitnoj komori. Ispitivanje se vrši u realnim uslovima a ne laboratoriskim, i samim tim se dobijaju pravi rezultati. Ispitujemo početni pad pritiska, protok vazduha kroz filter kao i stepen zadržavanja čestica. Dobijene rezultate koristimo kako bi unapredili postojeće proizvodne procese i otkrili eventualne greške.